CBR600RR được nâng cấp 2021 ảnh bìa

CBR600RR sẽ được nâng cấp trong năm 2021

CBR600RR dự đoán sẽ nhận được thiết kế mới và nâng cấp hệ thống điện tử cho phiên bản 2021.