Chính sách bảo mật

Được cập nhật vào ngày 21 tháng 7 năm 2020.

GarageSaigon đặc biệt tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng đến thăm trang. Sau đây là một số nguyên tắc bảo mật bạn có thể quan tâm:

  • Trang không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.
  • Trang không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ cá nhân, tổ chức. Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật, các vấn đề liên quan pháp lý, tranh chấp.
  • Trang không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Đối với người dùng

GarageSaigon không yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin cá nhân khi trải nghiệm nội dung được tạo.

Bạn chỉ cần cung cấp thông tin tên và địa chỉ email nếu muốn liên hệ với Admin qua form Liên hệ.

Cookies

Cookies là chuỗi thông tin được tạo và lưu trữ trên máy tính của bạn mỗi lần bạn truy cập và trình duyệt sẽ cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập trở lại.

Quảng cáo

Bất kỳ những quảng cáo nào xuất hiện trên GarageSaigon đều được phân phối bởi các đối tác quảng cáo và có sử dụng cookies của người dùng. Cookies sẽ cho phép máy chủ quảng cáo có thể nhận diện và cung cấp quảng cáo phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Bình luận

Nhận xét hay bình luận của bạn sẽ được gửi đến dịch vụ chống thư rác của Akismet và không lưu trữ trên hệ thống máy chủ của GarageSaigon.

Scroll to Top